Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa,

 

 prorektor ds. dydaktyki i wychowania w latach 2004-2008, 2009-2012

 

 

członek Towarzystwa Literackiego Adama Mickiewicza,

członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,

członek Towarzystwa Naukowego KUL

 

 

e-mail: szafir@kul.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014, godz. 11:19 - Liliana Kycia