2007

  • Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich 1795 -1918, Biała Podlaska-Roskosz, 12-13.09.2007 r. (referat: Zesłańcze opisania czyli poprocesowa korespondencja filomatów na nowo odczytana)

 

2005

  • Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, Chełm, 1-3.06.2005 r. (referat: Ewa Felińska – matka, powiernica, zesłanka)

 

2004

  • Książka ponad podziałami, Lublin, 16-18.11.2004 r. (referat: Biblioteka polska w Tobolsku w latach 1840-1860)

 

2002

  • Człowiek w obliczu wojny, rewolucji i terroru w świetle dokumentów literackich i paraliterackich, historycznych i współczesnych, Lublin, 18-20.11.2002 r. (referat: Moralne zwycięstwa zesłańca. Tobolska codzienność Onufrego Pietraszkiewicza)

 

2003

  • Spotkania romantyczne, Kazimierz Dolny, 18-22.12.2003 r. (referat: Onufry Pietraszkiewicz a Dziadów cz. III – komentarz rzeczowy)

 

2001

  • Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim, Białystok, 22-24.11.2001 r. (referat: Onufry Pietraszkiewicz – tragizm losów zesłańca)

 

1998

  • O lirykach Norwida. Analizy – interpretacje –- komentarze, Koszalin, 8-10.12.1998 r. (referat: Tradycje bajkopisarstwa polskiego w Vade-mecum Norwida)

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011, godz. 17:43 - Agata Poręba