2010

 • Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, Lublin, 14-15.10.2010 r. (referat: Kolorystyka „Anhellego”)


2009

 • Trudny Norwid (Colloquia Norwidiana X), Kazimierz Dolny, 21-23.05.2009 r. (referat: Myśli moja płyń z aniołem…”. Dylematy angelologiczne w poezji Norwida)
 • Słowacki mistyczny – rewizje po latach, Warszawa, 3-5.09.2009 r. (referat: Czy można odczytywać "Anhellego” Juliusza Słowackiego jako prolegomena do dzieła mistyczno-genezyjskiego?”)
 • Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, Lublin, 5.10.2009 r. ( referat: Kategoria ofiary w „Anhellim” J. Słowackiego)

 

2008

 • Literackie twarze Zamojszczyzny, Zamość, 15.05.2008 r. (referat: „Jadę do Zamościa”. Geografia poetycka Piotra Szewca)

 

2004

 • Mickiewicz mistyczny, Warszawa, 10.2004 r. (referat: Obrazy Pasji w poezji Adama Mickiewicza)

 

2001

 • Kolokwia Norwidowskie, Kazimierz Dolny, 05.2001 r. (referat: Obrazy Pasji w liryce Cypriana Norwida)
 • „Dziady”. Literatura – Metafizyka – Teatr, Lublin, 30.11.2001 r. (referat: Przestrzeń wewnętrzna Konrada z III części „Dziadów”) 

 

2000

 •  XLII Tydzień Filozoficzny Bóg i Filozofia, Lublin, 6-9.03.2000 r. (referat: Inspiracje religijne w literaturze i sztuce współczesnej. Javlenskij – Herbert – Nowosielski – Pärt)
 • Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, Toruń-Ciechocinek, 8-10.11.2000 r. (referat: Antyk i chrześcijaństwo w lirykach Juliusza Słowackiego)
 • Norwid – poeta czasu. Ogólnopolskie Sympozjum Norwidologów, Tczew, 30.03– 1.04.2000 r., (referat: W albumie” Cypriana Norwida jako próba dialogu z tradycją romantyczną)

 

1999

 • Zygmunt Krasiński. Spojrzenie po 150 latach, Toruń, 09.1999 r. (referat: Obrazy i symbole religijne w lirykach Krasińskiego)
 • Anioł ognisty. Mistyczne doświadczenie Juliusza Słowackiego, Warszawa, 25.11.1999 r. (referat: Obraz Miasta Świętego w dziele mistyczno-genezyjskim Juliusza Słowackiego)
 • Lublin romantyczny. Juliusz Słowacki w 150 rocznicę śmierci, Lublin, 14-15.12.1999 r. (referat: „Błękitu kraina” i „otchłań ducha”. Z problematyki obrazowania u Słowackiego)

 

1998

 • Życie i twórczość Kornela Filipowicza, Kraków, 27-29.10.1998 r. (referat: Kosmos codzienności. O poezji Kornela Filipowicza)
 • Która lektura? Zbigniew Herbert, Lublin, 11.1998 r. (referat: Homilia na święto aniołów w poezji Zbigniewa Herberta)

 

1994

 • Chrystus w literaturze polskiej, Lublin, 11.1994 r. (referat: Obrazy Chrystusa w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego)

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2011, godz. 17:37 - Agata Poręba