2015

 • IV międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia. Supraśl 14-15 maja 2015, referat: "A potem nowa Jeruzalem Słoneczna i ciał naszych przemienienie" - biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego.
 • Nawrócenie-Łaska-Tajemnica- Doświadczenie, Kielce 17-18 czerwca 2015, referat: Duchowe przemiany romantycznych poetów.
 • Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych, Lublin 27 czerwca 2015. referat: Korespondencja Marceliny Darowskiej z Celiną Michałowską. Konteksty modernistyczne.
 • Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Zielona Góra, 4-5 listopada 2015. referat: Jan Paweł II jako romantyk. Uwagi na marginesie papieskich odwołań do dzieł Adama Mickiewicza.
 • Epoka wiktoriańska - cienie i blaski - wykład wygłoszony w Zespole Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassatiego w Nowym Sączu.
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 26-27 listopada 2015. Referat: „Genialne diablę”. Jazłowieckie dzieje Celiny Michałowskiej.
 • Ogólnopolska konferencja krajowa, Kraków, 9-10 grudnia 2015, Polska kultura religijna, Referat: Mortualna liryka Juliusza Słowackiego w świetle chrześcijańskiej medytacji.

 

2014

 • Praktyka pisania – odsłony życia. Z problemów literatury polskiej 1863-1918. Konferencja naukowa doktorantów i pracowników, Lublin 20 września 2014. referat: Praktyka medytacji – między doświadczeniem a zapisem. Obserwacje (neo)romantyczne.
 • Artysta w przestrzeni dawnych miast Małopolski. Konferencja w ramach I Małopolskiego Forum Młodych Twórców „Dźwięki w czasie i przestrzeni”, Kraków – Nowy Sącz, 10. 10. 2014- 24.10. 2014. referat: Przestrzeń miasta w sztuce i literaturze.
 • Światy melancholii. Konferencja z okazji 500-lecia Melancholii Albrechta Dürera. Opole, 22-24 października 2014. referat: Wstyd mi wielu melancholii byrońskich - ćwiczenia duchowe Słowackiego w walce z melancholią.
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 5 grudnia 2014, Referat: Niepokalanki i ich charyzmat wychowawczy na ziemiach Ukrainy. 

 

2013

 • "Podróżować z Adamem Mickiewiczem" - cykl wykładów wygłoszony w Zespole Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassatiego w Nowym Sączu

 

2012

 

 • Grabiński znany i nieznany – konferencja naukowa z okazji 125-lecia urodzin pisarza. Przemyśl, 10 lutego 2012 r., (referat: O zaświatach Stefana Grabińskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, Lublin, 17-19 kwietnia 2012 r., (referat: Sztuka życia i sztuka umierania w epoce romantyzmu).
 • Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, Gdańsk, 26 października 2012r., (referat: Tradycje biblijne i medytacyjne w późnej liryce Juliusza Słowackiego).
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 6 grudnia 2012. Referat: Siostra Maria Celina od Trójcy Przenajświętszej i jej nauka estetyki, malarstwa i rysunku w zakładzie jazłowieckim


 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, godz. 15:44 - Urszula Jańczyk