Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących
PROWADZĄCY ZAJĘCIA

Szkolenie prowadzić będą eksperci z dziedziny prawa podatkowego, wysoko wykwalifikowani pracownicy Katedry Finansów i Prawa Finansowego KUL. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół tematyki finansów publicznych oraz szeroko rozumianego systemu prawa podatkowego. Badania prowadzone przez wykładowców obejmują zagadnienia tak polskiego jak i międzynarodowego prawa podatkowego. Problematyka ta nabrała nowego znaczenia po naszej akcesji do UE, ponieważ wiąże się to z koniecznością dostosowania regulacji polskich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wieloaspektowy charakter tej dziedziny prawa sprzyja licznym konferencjom organizowanym przez pracowników Katedry i dyskusjom na łamach czasopism naukowych, w których udział biorą pracownicy.

WYKŁADOWCY

Paweł Smoleń - doktor nauk prawnych, adiunkt przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, pracownik naukowo – dydaktyczny specjalizujący się w prawie podatkowym, zwłaszcza szczebla samorządowego. Prowadzi liczne szkolenia dla księgowych, pracowników organów podatkowych, a także kursy dla doradców podatkowych. Autor ekspertyz i opinii przygotowywanych dla potrzeb komisji rządowych i sejmowych, dotyczących nowelizacji i projektów ustaw podatkowych, a także autor monografii, podręczników, artykułów naukowych głównie z zakresu prawa podatkowego (w ogólnej liczbie ponad 20 publikacji).

Beata Kucia-Guściora, doktor nauk prawnych, adiunkt przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, pracownik naukowo – dydaktyczny specjalizujący się w prawie podatkowym.

Michalina Duda - magister prawa, asystent przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.

Monika Munnich - magister prawa, asystent przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL

Piotr Pomorski - magister prawa, asystent przy Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL