Badania naukowe w zakresie językoznawstwa prowadzone w Katedrze Języka Polskiego obejmują zagadnienia funkcjonowania, struktury, odmian, historii i uwarunkowań zewnętrznych języka polskiego.

Szczególnie wiele prac jest owocem studiów nad dialektami polskimi, onomastyką, pograniczem polsko-ruskim (te ostatnie prowadzone od lat przez prof. W. Makarskiego, obecnie także przez jego uczniów – dr A. Czaplę i dr M. Kopra) oraz nad historycznymi i współczesnymi przemianami systemu języka polskiego w kraju i za granicą (dr hab. H. Duda, dr hab. Z. Gałecki). Najnowsze badania dotyczą historycznych poloników kijowskich (dr hab. J. Klimek-Grądzka), pragmatyki językowej i komunikacji medialnej (dr M. Smoleń-Wawrzusiszyn, dr N. Sosnowska, dr A. Majewska-Wójcik) oraz języka religijnego i stylistyki (dr hab. M. Nowak-Barcińska).

 

Pracownicy Katedry tworzą zespoły redakcyjne:

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016, godz. 16:22 - Małgorzata Nowak-Barcińska