Portal ChronmyKlimat.pl, jako patron medialny, zaprasza do udziału w konferencji: 

Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem; 

doświadczenia i plany wsparcia budowy kolektorów słonecznych",

 
podczas targów CENERG, w dniu 25 marca br. 


Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej
 
Partner konferencji: Grupa Bank BPS
 
W 2011 roku przewiduje się w szczególności wysokie tempo wzrostu budowy kolektorów słonecznych w sektorze mieszkalnictwa oraz w małych, średnich przedsiębiorstwach (MŚP), bowiem od drugiej połowy 2010 r. instytucje finansujące we współpracy z bankami oferują specjalne wsparcie dla tego typu inwestorów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oferuje dotacje na zakup instalacji słonecznych dla właścicieli mieszkań. Jest to obecnie najbardziej atrakcyjne źródło wsparcia finansowego dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych (właściciele domów, wspólnoty mieszkaniowe). W czasie seminarium swoim doświadczeniem podzielą się banki udzielające kredytów z dotacją – bank Grupa BPS oraz instalatorzy na co dzień współpracujący przy ofercie dota cji z kredytem. Ponadto, zaprezentowany zostanie nowy program dotacji Polseff - Europejskiego Banku Odbudowy i Ro zwoju (EBRD) dedykowany wszystkim sektorom OZE, w tym dużym instalacjom słonecznym budowanym na potrzeby MŚP.
 
Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele 6 banków (w tym reprezentantów ich oddziałów regionalnych) uczestniczących w programie dotacji na zakup instalacji słonecznych NFOŚiGW, przedstawiciele 3 banków uczestniczących w programie Polseff:, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poza tym wspólnoty mieszkaniowe, firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowane zakupem instalacji słonecznych oraz przedstawiciele sektora: instalatorzy i producenci systemów słonecznych. 
 
Bieżące informacje o dotacjach i kredytach dedykowanych inwestorom planującym budowę kolektorów słonecznych można znaleźć na portalu uruchomionym przez organizatorów seminarium www.inwestujwkolektory.pl, na którym można zapoznać się z min. ww. programami, ofertą banków oraz ofertą instalatorów oraz z niezależnym doradztwem wspartym przyjaznymi oraz praktycznymi kalkulatorami i programami doboru instalacji.
 
Zapraszamy do udziału w seminarium wszystkie osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy, doborem instalacji słonecznej i wyborem urządzeń i instalatorów (będą obecni na Targach CENERG) jak również instalatorów, dystrybutorów, producentów, którzy chcieliby uzyskać informacje, lub wymienić poglądy z bankami nt. działania programów dotacji.

Koszt udziału w konferencji 100 zł netto,
 
Rejestracja pod adresem:  http://www.inwestujwkolektory.com.pl/konferencja-sloneczna


Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji: www.chronmyklimat.pl/lang/pl/page/patronaty/id/90/stronicowanie/1/view/seminarium__inwestycje_w_kolektory_sloneczne_wraz_z_dofinansowaniem_/

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, godz. 12:29 - Weronika Goraj