mgr Rafał Podleśny
mgr Rafał Podleśny, asystent

Urodzony 19.01.1976 r. w Tarnobrzegu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Tarnobrzegu. W l. 1998-2003 studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek wychowanie techniczne w zakresie informatyki i ogólnotechnicznym. Stopień magistra w 2003 r. W l.2006/07 Studia Podyplomowe na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nauczyciel dyplomowany. Od września 2001r nauczyciel w Gimnazjum nr 2 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 a od 2011 w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Od dnia 1 października 2009 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli zaś od 2010 r. w Katedrze Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie. 

 

Prowadzone zajęcia

 • Warsztaty komputerowe
 • Technologia informacyjna
 • Komputerowe techniki analizy danych

 

Konsultacje:

 • Poniedziałek 16.40 - 17,10,  s.110 (Ofiar Katynia)
 • Czwartek 18.20 - 18.50, s.019 (Inżynieria środowiska)

 

Kontakt

rafal_podlesny@poczta.onet.pl

 

Artykuły naukowe:

 1.  Wyzwania wobec Ojca współczesnej rodziny..
 2. Pamiętamy, czuwamy, jesteśmy – Semper In Altum „Zawsze w zwyż”, s. 825-830. ISBN 978-83-926302-7-2
 3. Obraz ojca w Biblii.
 4. On-line jako forma pedagogizacji człowieka
 5. „Edukacja w nowej rzeczywistości”,
 6. „Kształtowanie wartości współczesnego człowieka”,
 7. „Nowa ewangelizacja a rodzina”,
 8. Współczesne aspekty chrześcijańskiej formacji. Katecheza dorosłych,
 9. Być dobrym Ojcem
 10. Nowoczesna szkoła w społeczeństwie informacyjnym
 11. Istota i realizacja funkcji ojcowskich we współczesnej rodzinie
 12. Zadania rodziny w Nowej Ewangelizacji

Udział w konferencjach naukowych w tym wygłoszone referaty:

 1. „Młodość poszukuje wzorców i przykładów” – Sandomierz 2010r.
 2. „Nowe media w dydaktyce” – Warszawa 2011r.
 3. „Homo on-line szansa czy zagrożenie” – Stalowa Wola 2011r.
 4. „Ojcostwo wczoraj i dziś” – Stalowa Wola 2011r.
 5. „Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy” – Tarnobrzeg 2011r
 6. „Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina polska na początku drugiej dekady XXI wieku Przemiany – Problemy – Perspektywy” – Stalowa Wola 2011r
 7. Warsztaty "Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy" – Tarnobrzeg 2011r
 8. „Chrześcijańska postawa wobec cierpienia”,
 9. „Obraz ojca w Biblii”,
 10. „Online jako forma pedagogizacji człowieka”,
 11. „Rodzina w społeczeństwie informacyjnym - zagrożenia i korzyści”,
 12. „Młodość poszukuje wzorców i przykładów”
 13. „Edukacja w dobie rewolucji informatycznej - szanse i zagrożenia”.
 14. „Inspiracje wychowawcze na katolickich portalach internetowych”,
 15. „Kwestia bezpieczeństwa i prywatności osobistych danych w internecie”
 16. Wpływ internetu na osobowość młodego człowieka

 

 1. Wprowadzenie do problematyki doradztwa edukacyjno-zawodowego
 2. Zrozumieć Media – Dziennikarstwo – Kultura – Polityka – Nowoczesność
 3. System doradztwa zawodowego – formy działań doradczych
 4. Edukacja 2.0. Zaawansowane wsparcie dydaktycznej pracy
 5. Nowoczesne nauczanie informatyki

 Organiazacja/współorganizacja konferencji:

 • “Cultural Changes in Changing Society (Selected Aspects)”
 • „Homo on-line szansa czy zagrożenie”
 • II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń
 • Konferencja o czytelnictwie
 • III Konferencja o czytelnictwie zatytułowana „Książka versus nowe media”
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina polska na początku drugiej dekady XXI wieku Przemiany – Problemy – Perspektywy
 • „Formacja inteligencji katolickiej w XXI wieku”
 • „Nowe media w dydaktyce”
 • „Ojcostwo wczoraj i dziś”
 • „Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży”(25.04.2013)
 • Styl i jakość życia współczesnego człowieka: Zdrowie
 • „Inspiracje religijne w wychowaniu”
 • Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych
 • „Styl i jakość życia współczesnego człowieka: Bezpieczeństwo”

 

Pełnione funkcje

Redaktor, redaktor techniczny czasopism:

 • „Pedagogika Katolicka”, 
 • „Społeczeństwo i Rodzina”, 
 • „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”,
 • „Pedagogia Ojcostwa, 

 

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Rodzina w społeczeństwie informacyjnym,
 • systemy zarządzania treścią, 
 • historia komputerów, 
 • systemy DTP.
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 16:55 - Rafał Podleśny