Zapraszamy na Konferencję otwierająca projekt: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

 

MYŚLENIE STRATEGICZNE NA UNIWERSYTECIE

 

Konferencja otwierająca projekt

 „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

organizowana we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora KUL

ds. jakości kształcenia i organizacji nauki

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza kandydatów na studia, studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do udziału w konferencji dotyczącej realizowanego przez Uczelnię projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się 18 marca 2011 roku, o godzinie 09.00 w Collegium Iuridicum, sala CI-300 przy ul. Spokojnej w Lublinie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie oferty projektu, w tym trzech nowych kierunków studiów, które zostaną uruchomione na KUL w roku akademickim 2011/2012: Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce” (MISD), naukoznawstwa oraz European Studies. W programie konferencji proponujemy także refleksję i wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania najlepszych praktyk transformacji strategicznej instytucji publicznej, w tym na KUL.

Dla wszystkich gości przewidziane są materiały konferencyjne, a także poczęstunek; prosimy o zwrotne /imienne/ potwierdzenie swojego uczestnictwa najpóźniej do dnia 17.03.2011 roku na adres mailowy: najlepsze.praktyki@kul.pl lub fax.-em (081) 445 41 65.

Szczegółowy program konferencji poniżej.

 

 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski

Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty

Pan dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin

Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat medialny:

TVP Lublin

Radio Lublin

 

 

 

Pliki do pobrania:

  1. program konferencji               PROGRAM
  2. zgłoszenie na konferencję      ZGŁOSZENIE
Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:35 - Beata Kaczan