Studia podyplomowe w zakresie studiów wschodnich adresowane są do przedsiębiorców, organizatorów turystyki, urzędników administracji rządowej i samorządowej, nauczycieli, organizatorów kultury, pracowników organizacji pozarządowych, wszystkich tych którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje zawodowe i umiejętności, aby sprawnie i skutecznie działać na różnych polach (projekty społeczne, projekty gospodarcze, projekty naukowe i edukacyjne) w ramach Polityki Partnerstwa Wschodniego.

 

Studia trwają 3 semestry (327 godzin), 1 edycja, 28 słuchaczy.

Data rozpoczęcia zajęć: marzec 2011 rok

Opłata za semestr wynosi 640 zł

 

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi i dokumenty przyjmuje:

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Collegium Jana Pawła II, X piętro, pokój C-1035

w godzinach: 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku oraz od 9.00 do 12.00 w soboty

e-mail: centrunsp@kul.pl

tel. 81 4453996, fax 81 445 3997

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych w zakresie studiów wschodnich!

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:34 - Beata Kaczan