Katedra Finansów i Prawa Finansowego KUL we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Katedrą Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii L. Koźmińskiego zorganizuowała w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym międzynarodową konferencję pt. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego.
Głównym celem spotkania środowiska naukowego ekonomistów i prawników zajmujących się problematyką finansów publicznych, była analiza i ocena możliwości ograniczania deficytu i zadłużenia publicznego w Polsce w kontekście barier wynikających ze strukturalnych i systemowych obciążeń polskiej gospodarki, a także konsekwencji światowego kryzysu ekonomicznego.
Program konferencji

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2011, godz. 13:37 - Marta Ordon