Jestem żonaty (żona jest doktorem psychologii), mam czworo dzieci. Studia filozoficzne odbyłem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w latach 1981-86 (magisterium na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. Jana Czerkawskiego Główne założenia i niektóre ich konsekwencje w filozofii Thomasa Reida). 

 

Piotr Gutowski - Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama JamesaStudia doktorskie, również pod kierunkiem prof. Czerkawskiego, zakończyłem obroną (w 1993 r.) dysertacji doktorskiej Metafilozofia a metafizyka Charlesa Hartshorne'a. (rec. ks. prof. J. Herbut, KUL i bp. prof. J. Życiński, wówczas PAT w Krakowie).

 

Habilitację w zakresie filozofii uzyskałem w 2003 r. na podstawie książki Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya (rec. prof. K. Wilkoszewska, UJ, prof. U. Żegleń, UMK i prof. J. Czerkawski, KUL, rec. wydawnicza: prof. L. Koczanowicz, U. Wr.). Książka ta uzyskała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego.

 

Moja najnowsza książka nosi tytuł Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa (Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, ss. 398; rec. wydawnicza: prof. Stanisław Judycki, UG).

 

Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskałem 7VIII 2012 r.

 

Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 05:36 - Andrzej Zykubek