Numer 4 (32) grudzień 2011


Redakcja czasopisma zaprasza nadsyłania tekstów do publikacji do wskazanego numeru czasopisma. Tematyka tekstów powinna być filozoficzna bądź około-filozoficzna (wedle oceny redakcji); artykuły nie powinny przekraczać 6 stron A4 (czcionka 12pt, interlinia 1,5, Times New Roman). Przyjmujemy teksty studentów i doktorantów. Teksty na numer grudniowy -  4 (32) grudzień 2011 - można przysyłać do końca października 2011, od listopada zaczynamy zbierać teksty do kolejnego numeru.

 

Redakcja zaprasza też do przysyłania innych tekstów oraz wierszy filozoficznych do umieszczenia na stronę internetową czasopisma.

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2011, godz. 13:14 - Jerzy Gwiazda