2011

  • Żydzi Zamościa i Zamojszczyzny, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2011, nr 5/174, s. 24-25.
  • Korespondencje na łamach „Izraelity” i „Jutrzenki”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2011, nr 2, s. 80-84.

 

Prace redakcyjne:

  • "Wiadomości Uniwersyteckie. Wydanie specjalne poświęcone Marii Curie-Skłodowskiej" 2011, nr 8 [redakcja wydania].
  • Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, red. Mirosław S. Wróbel, Lublin 2011. [redakcja i korekta]

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2012, godz. 08:33 - Aleksandra Dziak