tel./fax: 081/445-43-26
pok. GG-319 (Gmach Główny)

Kierownik dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL

            

dr Monika Grzeszczak

mgr Monika Olcha

             

 

 

 

Główne obszary badawcze i zainteresowań:
- językoznawstwo komparatystyczne
- semantyka
- pragmalingwistyka
- entnolingwistyka
- lingwistyka kognitywna

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 17:23 - Sylwia Mitko