Abp. prof. S. Wielgus prowadził wykłady z historii filozofii niemal na wszystkich wydziałach KUL. Na Wydziale Filozofii przeprowadził następujące wykłady monograficzne:

  1. Starożytne koncepcje człowieka,
  2. Średniowieczne koncepcje człowieka,
  3. Gatunki naukowej literatury średniowiecznej,
  4. Starożytna filozofia żydowska,
  5. Arabska filozofia średniowieczna,
  6. Starożytne doktryny etyczne
  7. Imago mundi w starożytnej i średniowiecznej filozofii i teologii.

Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prowadził konwersatorium: "Moralność a prawo".

 

 

 

 

 

 

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2009, godz. 10:41 - Andrzej Zykubek