Książka może łagodzić niepożądane stany psychiczne jak lęk, nuda, osamotnienie, apatia czy zobojętnienie, a także wyzwalać zachowania pożądane – radość, odprężenie… Ze względu na swoje właściwości Książka może stać się istotnym elementem resocjalizacji. Specjaliści z tej dziedziny podkreślają, że biblioterapia stosowana w resocjalizacji ma na celu wygaszenie szkodliwie społecznych odruchów warunkowych, eliminowanie zachowań agresywnych i wytworzenie w ich miejsce nowych, społecznie akceptowanych zachowań.

     W związku z tym, studenci z Sekcji „Aktywni Pedagodzy” Koła Naukowego Studentów Pedagogiki, Samorządu Studentów Wydziału Teologii oraz Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zachęcają do udziału w organizowanej przez nich akcji „Książka dla więźnia – wyzwól myślenia świat zza więziennych krat”.

     Naszym celem jest zebranie jak największej liczby książek, podręczników i czasopism, które zostaną przekazane Bibliotece Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. Od 6 kwietnia do 6 maja książki można zostawiać:
• w siedzibie Uczelnianego Samorządu Studentów KUL,
• we wszystkich Samorządach Wydziałowych/Instytutowych,
• we wszystkich Bibliotekach Wydziałowych/Instytutowych.
     Ponadto w dniach 12 – 13 kwietnia w Gmachu Głównym, Collegium JP II oraz w budynkach dydaktycznych na Majdanku zorganizowane zostaną specjalne punkty, w których będzie można pozostawić książki i czasopisma.

 

                                                                               ---------------------------------------------

Dzięki Wam zebraliśmy łącznie 1 713 książek i czasopism!

DZIĘKUJEMY !!! :)

 


 
 

Autor: Michał Dziachan
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011, godz. 14:28 - Michał Dziachan