Oświadczenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w sprawie wystąpienia Grzegorza Brauna

  

W nawiązaniu do doniesień prasowych na temat skandalicznego wystąpienia 11 kwietnia 2011 r. na auli KUL reżysera Grzegorza Brauna pragnę oświadczyć, że wyrażam najgłębsze oburzenie i ubolewanie z powodu tak haniebnego zachowania p. Brauna.

Przepraszam wszystkich za niespotykane kalumnie wobec pamięci naszego Wielkiego Kanclerza śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego; 

W duchu zadośćuczynienia za obrazę osoby zmarłego Arcybiskupa w najbliższy piątek 20 maja o godz. 12.15 zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL Msza św., w której weźmie udział społeczność Uniwersytetu. 

Pomimo tego, że Zarząd Koła Naukowego Historyków Studentów KUL oświadczył: „Przyznajemy, że nie potrafiliśmy zapobiec incydentowi, ale nie czujemy się odpowiedzialni za zachowanie i brak kultury w wypowiedzi reżysera Brauna, czym głównie nas się publicznie obarcza. Nikt z nas nie podzielał i nie podziela jego poglądów na temat śp. abp. Józefa Życińskiego i innych wymienionych przez niego osób” z dniem dzisiejszym, tj. 16 maja 2011 r., odwołuję Zarząd Koła Naukowego Historyków KUL i zawieszam działalność Koła na 1 rok oraz dymisjonuję Kuratora Koła.

 

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

 

 

16 maja 2011 r., godz. 12.25 

 

 

 

 

 

Lublin, 16 maja 2011 r.

 

Jego Magnificencja
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Wilk

Wychowani w głębokiej wierze, my młodzi katolicy,  w podejmowanych przez nas inicjatywach na Uniwersytecie zawsze kierowaliśmy się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez projekcję filmu "Eugenika. W imię postępu" chcieliśmy zabrać głos w sprawach ważnych, w toczącej się debacie publicznej. Film ten ukazuje genezę i prawdziwe oblicze takich zjawisk jak: in vitro, aborcja i eutanazja. Wyraźnie się im przeciwstawia. Nasze dobre intencje wypaczył pan reżyser Grzegorz Braun, prowokując pseudo-dyskusję, która naruszyła dobre imię śp. ks. abp. Józefa Życińskiego i wzburzyła środowisko. Wyrażamy nasz żal i ubolewanie z tego powodu. 

Pragniemy jeszcze poinformować o niektórych szczegółach spotkania i sprostować niewłaściwą prasową informację, jakoby moderator spotkania rozmyślnie przerwał pozytywną wypowiedź uczestnika o Arcybiskupie. Faktycznie prowadzący chciał zapobiec dalszej polemice o sprawach niezwiązanych z filmem. Wówczas pan Braun odebrał mikrofon moderatorowi i przejął inicjatywę nad ową dyskusją.                                                             

Przyznajemy, że nie potrafiliśmy zapobiec incydentowi, ale nie czujemy się odpowiedzialni za zachowanie i brak kultury w wypowiedzi reżysera Brauna, czym głównie nas się publicznie obarcza. Nikt z nas nie podzielał i nie podziela jego poglądów na temat śp. abp. Józefa Życińskiego i innych wymienionych przez niego osób.                                        

 

                                                                   Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                               Zarząd Koła Naukowego Historyków Studentów KUL