Udział w zagranicznych stażach i kwerendy naukowe:

 • 1994 - stypendium językowe w Uniwersytecie Genewskim;
 • 1995 - staż naukowy na Katholieke Universiteit w Lowanium;
 • 1999/2000 - kurs językowy i kwerenda naukowa w Londynie (British Library, Warburg Institute);
 • 2006 - kwerenda na Uniwersytecie praskim w Pradze (Národní knihovna Ceské Republiky „Clementinum”);
 • 2007 - staż w Institut Catholique oraz kwerenda w Bibliothèque du Saulchoir i Commission Léonine (Collège des éditeurs) - Paryż;
 • 2009 - kwerenda naukowa w bibliotece Warburg Institute Uniwersytetu Londyńskiego;
 • 2010 - staż naukowy w De Wulf–Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy na Katholieke Universiteit w Lowanium;
 • 2013 - kwerenda naukowa w bibliotece Warburg Institute Uniwersytetu Londyńskiego;

Udział w konferencjach

 • 1991 - organizacja i uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie "Marsilius von Inghen, Werk und Wirkung";
 • 1993 - uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie we Florencji "Humanizmy Średniowieczne";
 • 2005 - referat pt. L'edition critique de "Quaestiones disputatates super tres libros De anima Aristotelis" Benedicti Hesse de Cracovia – l'etat de recherches wygłoszony na Kongresie Międzynarodowym: Philosophie, Theologie und Wissenschaft im 14. und 15. Jahrhunderts. Johannes Buridan und Seine Schule – Uniwersytet Śląski;
 • 2005 - referat pt. Zagadnienia metodologiczne średniowiecznej psychologii na podstawie komentarzy do "De anima", wygłoszony podczas VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego – Uniwersytet Szczeciński;
 • 2010 - referat: Rola teologii w psychologii filozoficznej polskiego burydanisty Benedykta Hessego na konferencji "Światopoglądowe odniesienia w filozofii polskiej", KUL 2010;
 • 2015 - referat: Koncepcja anima separata w ujęciu późnośredniowiecznej via moderna, Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 2015.

Referaty opublikowane

 • «Imago mundi» in the light of mediaeval physics, w: Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji "Obraz i przyroda" KUL 6-8 października 2003, Lublin 2005, s. 449-458
 • Immanencja czy transcendencja człowieka wobec żywiołów, w: Obraz i żywioły. Materiały z Konferencji "Obraz i żywioły" KUL JPII 11-12 października 2006, s. 53-65;
 • Rola teologii w psychologii filozoficznej polskiego burydanisty Benedykta Hessego [w druku] na konferencji "Światopoglądowe odniesienia w filozofii polskiej" 2010.
 • W zakresie działalności popularyzatorsko-naukowej wygłosiła referaty w ramach konkursu "Kształtujemy tożsamość krajobrazu", opublikowane w materiałach pokonkursowych:
 • Początki idei ogrodu, w: Człowiek a krajobraz, Lublin 2005, s. 73-79
 • Człowiek jest małym kosmosem, w: Człowiek a przyroda, Lublin, 2008, s. 39-47

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016, godz. 10:48 - Rafał Nawrocki