Zajęcia dydaktyczne

  • od 1993 wykłady z historii filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym OO Karmelitów w Lublinie
  • 1997/98 - proseminarium z Historii Filozofii w Polsce
  • 1998/99 - wykłady z Teodycei na Wydziale Teologii KUL - kurs A
  • wykłady z elementów filozofii w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL
  • 2000/01 - wykłady i ćwiczenia ze wstępu do badań historycznych na Wydziale Filozofii KUL
  • 2005/06 - ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej na Wydziale Teologii KUL- kurs A
  • 2006/2007 - ćwiczenia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej na Wydziale Teologii KUL - kurs A
  • 2010/2011 – etatowo na Wydziale Filozofii - konwersatorium z aksjologii kultury, wykład z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej, seminarium magisterskie z kultury średniowiecza, a także wykłady z historii filozofii na Wydziale Teologii i Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011, godz. 03:41 - Andrzej Zykubek