19 maja 2011 (10.00-16.00)
DOMENA „PUBLICZNA”

 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – słowo wstępne o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL

10.15-11.00 - ISTOTA DOMENY PUBLICZNEJ
- Public domain in USA (dr Delain Swenson, prof. KUL, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL)
- Nowa definicja domeny publicznej w prawie polskim (Paweł Potakowski, doktorant, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL)
11.00-11.15 dyskusja

11.15-11.30 przerwa kawowa

11.30-12.20 – ZASADY DOZWOLONEGO UŻYTKU
- Jakie są granice własności intelektualnej (prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS)
- Przejawy działalności twórczej niepodlegające ochronie prawa autorskiego (dr Michał Chajda, II Katedra Prawa cywilnego KUL)
- Charakter prawny dozwolonego użytku (Michał Skwarzyński, doktorant, Katedra Praw Człowieka KUL)
12.20-12.35 dyskusja

12.35-13.20 – DOMENA PUBLICZNA „IN MORTIS CAUSA”
 - Status prawny spadkobierców majątkowych praw autorskich (dr Piotr Zakrzewski, I Katedra Prawa Cywilnego KUL)
- Poszukiwanie optymalnego rozwiązania utworów osieroconych (dr Krzysztof Siewicz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
13.20-13.35 dyskusja

13.35-14.45 przerwa na obiad

14.45-15.30 –DOSTĘP DO DANYCH PUBLICZNYCH
- Formy dostępu do danych publicznych (ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, Katedra Prawa Administracyjnego KUL)
-Ograniczenia dostępu do informacji publicznych wynikające z ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych (Michał Sztąberek, prezes Firmy iSecure [www.isecure.pl])
- Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (dr hab. Paweł Fajgielski, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL)

15.30-16.00 dyskusja podsumowująca pierwszy dzień

 


20 maja 2011 (9.30-14.30)
TROSKA O PRAWA PODSTAWOWE W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM

9.30-9.55 JAKIE SĄ GRANICE WOLNOŚCI KULTURY? (dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS, Zakład Teorii i Metodologii Kultury UMCS)
9.55-10.10 dyskusja

10.10-11.05 WOLNA KULTURA
- Wolna kultura, czyli dostępna kultura. Jak zadbać o wygodny dla użytkownika dostęp do zasobów kultury w erze Internetu? (Maciej Dziubecki, dyrektor ALEPH Polska Sp. z o.o.)
- Lubelska Biblioteka Wirtualna" - to więcej niż biblioteka cyfrowa. Geneza i perspektywy rozwoju (ks. Jerzy Latawiec, wicedyrektor Biblioteki KUL)
- Uwalnianie kultury w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" (Joanna Zetar, Łukasz Kowalski, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN)
11.05-11.20 dyskusja

11.20-11.35-przerwa kawowa

11.35-12.20 – DOMENA PUBLICZNA W PRAKTYCE
- Czyj jest budżet państwa? (Jakub Bartosiak, aplikant adwokacki, Centrum Cyfrowe Projekt Polska)
- Wizualizacja Budżetu Rzeczypospolitej (Krzysztof Trzewiczek, Kierownik Laboratorium Otwartego Rządu Centrum Cyfrowego)
12.20-12.35 dyskusja

12.35-12.50 przerwa kawowa

12.50-13.50 KOMERCJALIZACJA A OTWARTOŚĆ
- Komercjalizacja domeny publicznej (dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, Katedra Prawa Handlowego KUL)
- Jak zaklasyfikować telewizję internetową? (Paweł Bobołowicz, ITVL.PL)
- ZAIKS, a licencje otwarte i domena publiczna (Ewa Łepkowska, kierownik działu prawnego ZAIKS)
- Okiem praktyka: prawo i domena publiczna w Wikipedii i Wikiźródłach (Łukasz Garczewski, Stowarzyszenie Wikimedia Polska)

13.50-14.30 dyskusja kończąca konferencję

14.30-15.30 obiad

 

 

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2011, godz. 18:22 - Paweł Potakowski