Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych:

 

- poezja i eseistyka Nowej Fali,

- literatura współczesna wobec historii i historiografii,

- literatura i krytyka literacka po 1989 roku,

- proza „małych ojczyzn”.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 20:27 - Magdalena Żmudziak