Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych:

 

- literatura polska II połowy XIX wieku,

- problematyka sacrum w prozie polskiej XX i XXI wieku (reinterpretacja utworów o już utrwalonej „pozycji literaturoznawczej w tym zakresie),

- przemiany i interpretacje literatury współczesnej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 10:42 - Magdalena Żmudziak