Wystąpienia na konferencjach naukowych:

2018

- Ogólnopolska konferencja naukowa: „Policjant, «glina», «pies». Obraz stróżów prawa w polskiej powieści kryminalnej”, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Literatury Współczesnej KUL, LUBLIN, 8 maja 2018 r. Temat referatu: Strażnicy (nie)porządku publicznego. Policja i jej funkcjonariusze w „Trylogii grobiańskiej” Krzysztofa A. Zajasa

2017

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne trylogie. Rekonesans”, organizatorzy: Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, LUBLIN, 13 stycznia 2017 r. Temat referatu: „Książka ma być do czytania”. „Trylogia grobiańska” Krzysztofa A. Zajasa

– Uczestnictwo w panelu dyskusyjnym: „Czytanie Claudela. Wokół dramatu Joanna d’Arc na stosie”, organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Dramatu i Teatru KUL, LUBLIN, 23 marca 2017 r.

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Mistyka gór». Literackie, artystyczne i filmowe kreacje gór na przestrzeni różnych epok”, organizatorzy: Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, LUBLIN, 24 marca 2017 r. Temat referatu: „Dusza zaklęta w górach”. Jan Kasprowicz i Tatry

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Biblia w dramacie polskim”, organizator: Uniwersytet Gdański, GDAŃSK, 18 maja 2017 r. Temat referatu: Portret Judasza w dramatach Stanisława Brejdyganta („Golgota”, „Stacja dwunasta”)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania”, organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, WADOWICE, 23 maja 2017 r. Temat referatu: „Jeremiasz” Karola Wojtyły. Fenomenologia cierpienia

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych”, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Pracownia Badań nad Twórczością Bolesława Prusa, Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” UG, GDAŃSK, 23 września 2017 r. Temat referatu: Sens cierpienia w literackiej wizji Bolesława Prusa. Nowela „Sen” – glosa do utworu

– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Brat Albert i jego czasy”, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, RAJCHERTÓWKA – Dom Pracy Twórczej KUL – KAZIMIERZ DOLNY, 27 września 2017 r. Temat referatu: Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie

– Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Święci i świętość
w języku, literaturze i kulturze”, organizatorzy: Katedra Filologii Angielskiej i Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, OLSZTYN, 18-20 października 2017 r. Temat referatu: Święty Jan Boży w literackiej wizji Wilhelma Hünermanna

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Debiuty – najmłodsza poezja polska”, organizator: Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 23 października 2017 r. Temat referatu: Literatura komercyjna czyli o marketingowych dokonaniach debiutantów w XXI wieku

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Przestrzenie dziewiętnastowieczności – konteksty i dopełnienia”, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” UG, LUBLIN, 11 grudnia 2017 r. Temat referatu: Waleczny, niezłomny, święty… Ojciec Kordecki w kreacji artystycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego

2016

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby nowych odczytań”, organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, ZAKOPANE (MUZEUM JANA KAPSROWICZA), 3 lutego 2016 r. Temat referatu: „Naturalizm zmyślony?” Wizja Męki Pańskiej w dramacie Jana Kasprowicza „Na wzgórzu śmierci” w perspektywie nauk biblijnych

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Poetyckie oblicza spotkań”, organizatorzy: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 5 kwietnia 2016 r. Temat referatu: „Wiersze o nie-bliskości”. Magdalena Bielska „Brzydkie zwierzęta”

– Międzynarodowa konferencja naukowa: „W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj”, organizator: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (PARTNERZY: Instytut Witkacego, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego), WARSZAWA, 9-10 kwietnia 2016 r. Temat referatu: Napoleon zdegradowany?! O „Bogu wojny” Adolfa Nowaczyńskiego

– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Kryminał. Okna na świat”, organizator: Uniwersytet Zielonogórski (Zakład Literatury XIX wieku, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Filologii Germańskiej), ZIELONA GÓRA, 19-20 października 2016 r. Temat referatu: Strachy na lachy? Groza w retro – kryminałach Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego

– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Dramat poetycki od-nowa”, organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego, Fundacja T.E.A.M. Teatrikon, LUBLIN (ODDZIAŁ LITERACKI IM. JÓZEFA CZECHOWICZA MUZEUM LUBELSKIEGO), 25-26 października 2016 r. Temat referatu: Kod Biblii w dramacie Jana Kasprowicza „Na wzgórzu śmierci”

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Powrót do przeszłości?» Gra z konwencją w literaturze polskiej XXI wieku”, organizatorzy: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 22 listopada 2016 r. Temat referatu: „Przeszłość nie ma końca!” Tomasz Białkowski „Rausz”

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wokół Quo vadis – z perspektywy 120 lat”, organizatorzy: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 6 grudnia 2016 r. Temat referatu: Kerygmat apostolski w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza

– Sesja naukowa: „Po co Sienkiewicz?”, organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, LUBLIN, 7 grudnia 2016 r. Temat referatu: „Z miłości do naszych dzieci…” – „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza

2015

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Humory w literaturze”, organizatorzy: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 10 marca 2015 r. Temat referatu: „Historia bez makijażu”. „Niemcewicz od przodu i tyłu” Karola Zbyszewskiego

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Światy możliwe” – z cyklu „Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”, organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UR, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Rzeszowie, Instytut Filozofii UR, RZESZÓW, 14-15 maja 2015 r. Temat referatu: Reinterpretacja „Dziejów grzechu” Stefana Żeromskiego w perspektywie filozofii Sørena Kierkegaarda

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Strach i groza we współczesnej literaturze i sztuce”, organizatorzy: Koło Krytyków Literackich KUL, Koła Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, LUBLIN, 18 maja 2015 r. Temat referatu: Groza w stylu retro? Strach w powieściach kryminalnych Marcina Wrońskiego

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Społeczne idee Henryka Sienkiewicza”, organizatorzy: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Starostwo Powiatowe
w Łukowie, WOLA OKRZEJSKA, 28-29 maja 2015 r. Temat referatu: Rola motywu nawrócenia w twórczości Henryka Sienkiewicza

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nawrócenie. Łaska – Tajemnica – Doświadczenie”, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, KIELCE, 17-18 czerwca 2015 r. Temat referatu: Kmicic jako Szaweł z Tarsu? Nawrócenie w „Potopie” Henryka Sienkiewicza

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Naukowy lumpeks. Tematy z odzysku”, organizatorzy: Koło Krytyków Literackich KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, LUBLIN, 18 września 2015 r. Temat referatu: „Zdarta płyta gra”… Kilka uwag o „Ewangelii według Piłata” Erica Emmanuela Schmitta

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Paranoje, obsesje, natręctwa w polskiej literaturze XIX (i początków XX) wieku”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Koło Naukowe „Pozytywnie Zakręconych” UG, TORUŃ, 26-27 września 2015 r. Temat referatu: „Opętana dumą” (krótka historia kobiecej obsesji) – „Panna Florentyna” Marii Konopnickiej

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Niecodzienna codzienność» w polskiej poezji współczesnej”, organizatorzy: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL, LUBLIN, 16 listopada 2015 r. Temat referatu: „Pozostawiony ślad”… Egzystencja bez znieczulenia w wierszu Jacka Podsiadły „Zaczarowany ołówek”

– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy”, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, LUBLIN, 26-27 listopada 2015 r. Temat referatu: Działalność społecznikowska kobiet na Bukowinie w drugiej połowie XIX wieku

– Sesja naukowa: „Piękne, ważne, inspirujące… Motywy literackie i ich znaczenie”, organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, LUBLIN, 7 grudnia 2015 r. Temat referatu: Funkcje motywów w „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza

2014

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Świętokrzyski szlak literacki – Sienkiewicz, Żeromski, Herling-Grudziński i inni”, organizatorzy: Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, ŚWIĘTA KATARZYNA, 21-23 lutego 2014 r. Temat referatu: „Dzieje grzechu” według Stefana Żeromskiego

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „XXI wiek w literaturze”, organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Współczesnej, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Olsztynie, OLSZTYN, 4-5 kwietnia 2014 r. Temat referatu: Historia alternatywna czy wariantywna?
O nowej wizji dziejów w twórczości Marcina Ciszewskiego

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – Artysta słowa”, organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL, LUBLIN, 10 kwietnia 2014 r. Temat referatu: „Piękno, które zbawia…” Jan Paweł II do artystów

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kariera pisarza w PRL-u”, organizatorzy: Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku, BIAŁYSTOK, 24-25 kwietnia 2014 r. Temat referatu: Antoni Gołubiew – pisarz i publicysta. Nowe spojrzenie

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Apokryfy w literaturze polskiej od średniowiecza do współczesności”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filologii Polskiej Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX Wieku, GDAŃSK, 21-22 maja 2014 r. Temat referatu: „Pożegnanie w Ostii” Leszka Proroka jako para-apokryf

– Konferencja naukowa: „Uniwersalistyczne motywy w twórczości Stefana Żeromskiego”, organizatorzy: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, NAŁĘCZÓW, 14-15 czerwca 2014 r. Temat referatu: Antropologia pesymistyczna? Koncepcja człowieka w tekstach Stefana Żeromskiego. Dwie obserwacje

– Sesja naukowa: „(Nie)bezpieczne związki literatury i filmu”, organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, LUBLIN, 17 czerwca 2014 r. Temat referatu: Ponura melancholia czy detoks? Jerzy Pilch i Wojtek Smarzowski – „Pod mocnym aniołem”

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka
i religia w literaturze współczesnej”, organizator: Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, POZNAŃ, 26-27 czerwca 2014 r. Temat referatu: Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej. Profanacja czy nadinterpretacja? Analiza zjawiska na wybranych przykładach literatury najnowszej

– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX-XXI, GDAŃSK, 19 września 2014 r. Temat referatu: Człowiek sowiecki u Stanisława Vincenza

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia”, organizatorzy: Zakład Literatury Polskiej XX Wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, RZESZÓW, 17-18 listopada 2014 r. Temat referatu: I wojna światowa w wydaniu współczesnym. (Anna Brzezińska, Grzegorz Wiśniewski, „Za króla, ojczyznę i garść złota”; „Na ziemi niczyjej”)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Stefan Żeromski wobec tradycji
i nowoczesności”, organizatorzy: Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy współpracy Zakładu Literatury i Kultury II połowy XIX w. Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS w Lublinie, WARSZAWA (MUZEUM LITERATURY IM. ADAMA MICKIEWICZA – RYNEK STAREGO MIASTA 20), 19 listopada 2014 r. Temat referatu: „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego. „Filozoficzne” dopiski na marginesach

– Ogólnopolskie sympozjum naukowe: „Błogosławieństwo i przekleństwo” – w ramach XXXIX Dni Duchowości, organizator: Instytut Teologii Duchowości KUL, LUBLIN, 1-2 grudnia 2014 r. Prowadzenie wieczoru autorskiego z dr Ewą Anną Piastą, autorką książki: Inspiracje Słowem. W poszukiwaniu Mądrości

2013

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Postać księdza w literaturze”, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, KIELCE, 19-20 kwietnia 2013 r. Temat referatu: Kościół do naprawy? Obraz duchownych w prozie polskiej XXI wieku

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, część 2 Stary Testament”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX wieku, GDAŃSK, 20 maja 2013 r. Temat referatu: Jefte i Józef jako Kain i Abel, czyli krótka opowieść o ofierze prowadzącej do zbrodni – Ludwik Maria Staff „Ofiarnicy”

– IX ogólnopolska konferencja naukowa „JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański i Collegium Marianum w Pelplinie, PELPLIN, 24-25 maja 2013 r. Temat referatu: „Będziemy trwali czując Cię Pani…” Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba

– Międzynarodowa konferencja naukowa: „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do Dwudziestolecia Międzywojennego”, organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Katedra Polonistyki Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, BIAŁYSTOK, 26-27 września 2013 r. Temat referatu: Działalność pedagogiczna Sióstr Urszulanek w Czerniowcach na Bukowinie w latach 1883-1886

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kontrasty, antagonizmy, sprzeczności, czyli o tym, co się nie łączy, nie lepi i nie klei w literaturze polskiej II połowy XIX wieku”, organizatorzy: Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, NAŁĘCZÓW, 4 października 2013 r. Temat referatu: „Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary…” Kreacje postaci kobiecych w „Faraonie” Bolesława Prusa

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce”, organizatorzy: Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Muzeum Niepodległości
w Warszawie, WARSZAWA, 16-17 października 2013 r. Temat referatu: Powstanie styczniowe w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza

– Sesja naukowa: „«Sen mara, Bóg wiara». Oniryzm, nadprzyrodzoność, eschatologia w literaturze polskiej XIX wieku”, organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, LUBLIN, 26 listopada 2013 r. Temat referatu: Obraz diabła w wybranych nowelach Bolesława Prusa

2012

– Konferencja naukowa: „Kształcenie ustawiczne dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, zorganizowana w ramach projektu „Centrum Doradztwa Edukacyjnego Dorosłych – Twoją szansą”, realizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bolesława Prusa w Chełmie – CHEŁM, 27 stycznia 2012 r. Temat referatu: Duchowy i moralny aspekt kształcenia ustawicznego

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Pisarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje”, organizator: Katedra Literatury Współczesnej KUL, klasztor OO. Dominikanów ul. Złota 9, LUBLIN, 4-5 czerwca 2102 r. Temat referatu: „Numer Weisera” – magia czy rzeczywistość. O roli futbolu w „Weiserze Dawidku” Pawła Huelle

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, NAŁĘCZÓW, 13-16 czerwca 2012 r. Temat referatu: Jak wygląda piekło? „Nawrócony” Bolesława Prusa

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dramat i teatr religijny – wyróżniki i paradygmaty”, sesja zorganizowana w stulecie urodzin prof. Ireny Sławińskiej, organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Dramatu i Teatru KUL, NAŁĘCZÓW, 10-12 września 2012 r. Temat referatu: Tajemnice harcerskiego mundurka. Problematyka moralna w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza „Pod akacjami”

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Biblia w literaturze polskiej: romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska”, organizatorzy: Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX wieku, GDAŃSK, 26 października 2012 r. Temat referatu: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze…” Nowotestamentowa etyka powszechnego przebaczenia w wybranych nowelach Bolesława Prusa

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dostrzec różnicę(e)…”, organizatorzy: Katedra Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej ATH, Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, BIELSKO-BIAŁA, 26-27 listopada 2012 r. Temat referatu: Świat za kratami – piekło w którym można żyć? O różnicach w przedstawianiu rzeczywistości więziennej na podstawie „Murów Hebronu” Andrzeja Stasiuka i „Drzwi do piekła” Marii Nurowskiej

2011

– Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana w stulecie urodzin Hanny Malewskiej: „Człowiek, historia, wartości w dziełach i w życiu Hanny Malewskiej”, organizator: Katedra Literatury Współczesnej KUL, LUBLIN, 25 października 2011 r. Temat referatu: Jednostka a mechanizmy historii. Hanny Malewskiej „Spowiedź w Saint-Germain-des-Prés”

2010

– Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana śp. Prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej: „Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u”, organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej KUL, Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL, LUBLIN, 21-23 października 2010 r. Temat referatu: Funkcja spowiedzi w powieści Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras”

 

Organizacja konferencji naukowych:

2018

– Ogólnopolska konferencja naukowa (sekretarz i członek rady naukowej): „«Każda rocznica jest skrótem, syntezą»… Osoba i pisarstwo Zofii Kossak”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (23 kwietnia 2018 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Policjant, «glina», «pies». Obraz stróżów prawa w polskiej powieści kryminalnej”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (8 maja 2018 r.)

2017

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Współczesne trylogie. Rekonesans”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 stycznia 2017 r.)

– Ogólnopolska sesja naukowa: „Czytanie Claudela. Wokół dramatu Joanna d’Arc na stosie”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (23 marca 2017 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Mistyka gór». Literackie, artystyczne
i filmowe kreacje gór na przestrzeni różnych epok”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (24 marca 2017 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania”, WADOWICE – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II (23 maja 2017 r.)

– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Brat Albert i jego czasy”, KAZIMIERZ DOLNY (27 września 2017 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Przestrzenie dziewiętnastowieczności – konteksty i dopełnienia”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(11 grudnia 2017 r.)

2016

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby nowych odczytań”, ZAKOPANE – Muzeum Jana Kasprowicza (3 lutego 2016 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Poetyckie oblicza spotkań”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (5 kwietnia 2016 r.)

– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Dramat poetycki od-nowa”, LUBLIN – Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego (25-26 października 2016 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Powrót do przeszłości?» Gra z konwencją w literaturze polskiej XXI wieku”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (22 listopada 2016 r.);– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (29-30 listopada 2016 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wokół Quo vadis – z perspektywy 120 lat”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (6 grudnia 2016 r.)

– Sesja naukowa: „Po co Sienkiewicz?”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (7 grudnia 2016 r.)

2015

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Humory w literaturze”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (10 marca 2015 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Strach i groza we współczesnej literaturze i sztuce”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (18 maja 2015 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nawrócenie. Łaska – Tajemnica – Doświadczenie”, KIELCE – Wyższe Seminarium Duchowne (17-18 czerwca 2015 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Naukowy lumpeks. Tematy z odzysku”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (18 września 2015 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „«Niecodzienna codzienność» w polskiej poezji współczesnej”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (16 listopada 2015 r.)

– Sesja naukowa: „Piękne, ważne, inspirujące… Motywy literackie i ich znaczenie”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (7 grudnia 2015 r.)

2014

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Świętokrzyski szlak literacki – Sienkiewicz, Żeromski, Herling-Grudziński i inni”, ŚWIĘTA KATARZYNA (21-23 lutego 2014 r.)

– Sesja naukowa: „(Nie)bezpieczne związki literatury i filmu”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (17 czerwca 2014 r.)

2013

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Postać księdza w literaturze”, KIELCE – Wyższe Seminarium Duchowne (19-20 kwietnia 2013 r.)

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kontrasty, antagonizmy, sprzeczności, czyli o tym, co się nie łączy, nie lepi i nie klei w literaturze polskiej II połowy XIX wieku”, NAŁĘCZÓW – Muzeum Bolesława Prusa (4 października 2013 r.)

– Sesja naukowa: „«Sen mara, Bóg wiara». Oniryzm, nadprzyrodzoność, eschatologia w literaturze polskiej XIX wieku”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (26 listopada 2013 r.)

2012

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat”, NAŁĘCZÓW (13-16 czerwca 2012 r.)

2011

– Ogólnopolska konferencja naukowa: „Stanisław Fita In memoriam”, LUBLIN – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (15 grudnia 2011 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 13:36 - Magdalena Żmudziak