do 2 lutego
w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego trwała wystawa fotografii prof. Eugeniusza Niebelskiego, z Instytutu Historii KUL, pt. „Syberia. Ślady pamięci zesłań XIX wieku”.  
 

3 lutego

zmarł dr hab. Janusz Drob, profesor KUL, wybitny znawca i badacz historii kultury nowożytnej, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych (1999-2008), Kierownik Sekcji Historii (1995-1999), Kierownik Katedry Historii XVI-XVIII w. (od 2002). Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz lubelskiego oddziału PAN. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony Działacz Kultury”. Człowiek wielkiej życzliwości i skromności, Mistrz i Wychowawca młodzieży.

 
7 lutego
odbył się wykład Krzysztofa Przylickiego „Historia i charakter zbiorów artystycznych KUL wraz z omówieniem najciekawszych przykładów malarstwa obcego” w ramach całorocznej edycji otwartych wykładów z historii sztuki, zatytułowanych „Aktualność sztuki”.  
 
 

10 lutego

zmarł nagle Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kierownik Katedry Relacji Między Nauką a Wiarą Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL, Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Życiński, Metropolita Lubelski.

Wspomina ks. Stanisław Wilk, Rektor KUL

  
 
do 14 lutego
w Chatce Żaka trwała wystawa fotografii Michała Oleksieja, studenta II roku kulturoznawstwa KUL. Wystawa nosiła tytuł „Rzeczywistość Przefiltrowana”, a zorganizowała ją Grupa ParaFraza.  
 
 

17-18 luty

Nieszpory w Kościele akademickim KUL
Msza św. żałobna w Kościele akademickim
Kondukt żałobny z Kościoła akademickiego KUL do Katedry  
 
18 lutego
Odbyła się sesja naukowa z zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego  i rejestracji stanu cywilnego w prawie polskim i obcym.
 
21 lutego
odbyła się promocja książki Natalii Jarskiej pt. „Idealne kobiety”. Sekcja Kobieca Falangi 1934-1950.  
21 lutego
w ramach wykładów „Aktualność sztuki” odbył się wykład dr. Jacka Jaźwierskiego, pt. „Trwanie wątków romantycznych w malarstwie pierwszej połowy XX wieku”. 
 
21 lutego
na KUL odbył się Wielki Test z Historii poświęcony polskim zwycięstwom – Bitwie pod Grunwaldem, Bitwie pod Kłuszynem, Bitwie Warszawskiej oraz Bitwie o Anglię. Organizatorem testu była Telewizja Polska.  
 
23 lutego
Odbyło się seminarium otwarte z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku” organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL, na którym gościem był dr Patryk Pleskot autor książki Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales” 1945-1989
23 lutego
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizowali promocję książki Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej, pt. „Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich oraz polsko-żydowskich (1864-1939)”.  
 
  

23-24 lutego
Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa i Samorząd Studentów Wydziału Filozofii KUL zorganizowali „Obchody pięciolecia kulturoznawstwa”. Wykładom towarzyszył wieczór poezji, pokaz krótkich filmów i prezentacji tworzonych przez studentów kulturoznawstwa, recital piosenek lirycznych w wykonaniu Izabeli Stec oraz plebiscyt na „Wykładowcę Pięciolecia”.

 
24 lutego
gościem posiedzenia naukowego Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL był ks. prof. Marek Starowieyski (Warszawa, UW), który wygłosił referat nt. „Etiopia chrześcijańska” (Wrażenia z podróży: filmy, muzyka, rekwizyty).  
 
25 lutego
na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim KUL odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Okolicznościowy wykład wygłosił antropolog ks. prof. F. Rosiński, studenci zaprezentowali swój wydział oraz działalność organizacji studenckich. Odbyła się inscenizacja sztuki „Agnieszka przed trybunałem”, wystawa etnograficzna „Świat Kultury ludowej”, a także konkursy z nagrodami.  
 
28 lutego
Katedra Historii Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Pro Iberia zorganizowali wykład dr. Jana Sęka, dyrektora Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, pt. „Pisarz Jerzy Pietrkiewicz i jego hiszpańskie pasje”.  
 
28 lutego – 2 marca
KUL włączył się w akcję zbierania podpisów popierających Lublin jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016, pt. „Za!-loguj się!”. Akcję przeprowadzili wolontariusze z programu Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016.