W dniach 20-22 maja 2011 roku studenci I i II r. Politologii wraz z opiekunami: dr. hab. Markiem Wierzbickim, prof. KUL, dr Agnieszką Łukasik-Turecką i mgr. Konradem Słowińskim odwiedzili Żółkiew i Lwów.

Bogaty program wycieczki obejmował zwiedzanie m.in.: Katedry Łacińskiej i Ormiańskiej, Opery Lwowskiej, Cmentarzy Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich, a także ruin Wysokiego Zamku. Wyjazd miał charakter naukowy, przy okazji świetnie zintegrował grupę. Jesteśmy przekonani, że wycieczka na Ukrainę rozpoczęła całą serię podobnych wyjazdów naukowych.

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, godz. 18:30 - Lech Jańczuk