Kongres organizowany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego.

I. Tematy wykładów:

 • Prof. Johannes Berchmans Göschl, Podstawy interpretacji śpiewu gregoriańskiego: Analiza sytuacji i wyjaśnienie podstaw.
 • Prof. Franz Karl Prassl, Rękopisy sanktgalleńskie jako manifestacja praktyki wykonawczej.
 • Prof. Heinrich Rumphorst, Relacja pomiędzy notacjami sanktgalleńską a metzeńską.
 • Prof. Nino Albarosa, Menzuralizm wobec rytmu gregoriańskiego.
 • Ks. prof. Robert Bernagiewicz, „Musica enchiriadis” a praktyka wykonawcza śpiewu gregoriańskiego.
 • Ks. prof. Alberto Turco, Neuma i modus.
 • Prof. Daniel Saulnier, Fundamenty paleograficzne redakcji melodii w Antyfonarzu Rzymskim.

II. Przesłuchania nagrań

W tracie spotkania zostaną publicznie odtworzone nagrania wykonań utworów, które będą omawiane w dyskusji panelowej. Uczestnicy panelu:

 • Franz Karl Prassl,
 • Giovanni Conti,
 • Juan Carlos Asensio,
 • fr. Gregor Baumhoff OSB,
 • s. Maria Dolores Aguirre,
 • Federico Bardazzi.

III. Próba śpiewu w grupach

Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy, próby śpiewu poprowadzą:

 • Giovanni Conti,
 • Alfons Kurris,
 • Heinrich Rumphorst,
 • Alexander M. Schweitzer.

IV. Exercitium publicum
Do prób śpiewu zostaną poproszone schole męska i żeńska oraz zespół mieszany. Dwoje dyrygentów będzie pracować nad tym samym utworem; po przeprowadzonych próbach i publicznym wykonaniu nastąpi dyskusja nad sposobem obydwu prezentacji.
Dyrygenci:

 • Bruna Caruso & Christoph Hönerlage,
 • Vilma Adrija Cepaite & ks. Ján Vel'backý,
 • Alexander M. Schweitzer & Eugeen Liven d'Abelardo.

V. Liturgie
Liturgiom przewodniczyć będą zaproszeni celebransi, do towarzyszenia wyznaczone zostaną poszczególne schole gregoriańskie.

 

Zapraszamy do Poznania!

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2011, godz. 19:42 - Robert Bernagiewicz