Przed podjęciem pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
ks. K. Guzowski, miał też wcześniejsze doświadczenia na polu dydaktyczno-wychowawczym:

1.    przez 5 lat prowadził wykłady z protologii, pneumatologii i mariologii w WSD Księży Marianów w Lublinie (1993-1997);

2.    przez 6 lat (1993-1999) wykładał dogmatykę w Kolegium Teologicznym dla katechetów w Zamościu. Tam wykładał chrystologię z soteriologią, sakramentologię, protologię z antropologią i eschatologię;

3.    w roku akademickim 1999-2000 prowadził wykłady z chrystologii i charytologii w Instytucie Św. Jana Chrzciciela z Warszawy, z siedzibą w Siedlcach;

4.    przez 6 lat (1993-1999) był wykładowcą  Uniwersytetu Ludowego  na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz autorem programu wykładania teologii dla tegoż Uniwersytetu, zatwierdzonego przez stosowną Komisję przy Episkopacie Polski.

5.    w latach 1994-1998 prowadził comiesięczne wykłady otwarte dla środowiska inteligenckiego w Zamościu, skierowane głównie do nauczycieli, służby zdrowia i artystów;

6.    w latach 1995-1996 prowadził wykłady z teologii dla Akcji Katolickiej;

7.    już jako pracownik KUL od 1 października 1998 roku, w latach 1998-2000 prowadził zajęcia dla doktorantów w Spišskiej Kapitule na Słowacji;

8.    od 1999 do 2009 roku regularnie prowadził wykłady we Lwowie dla studentów Studiów Eksternistycznych Teologii KUL oraz INORu. Tam prowadził też seminarium naukowe dla magistrantów i doktorantów;

9.    w roku akademickim 2009-2010 prowadził wykłady z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, godz. 10:50 - Ewa Zięba