Skład Zarządu wybrany na kadencję 9.11.2012 r. - 31.10.2013 r.:

 

Przewodniczący Zarządu-

Paulina Wodzyńska

(II rok - prawo)

 

Z-ca Przewodniczącego

Aleksandra Szewc

 (III rok- prawo)

 

Sekretarz Zarządu-

Ewa Sobolak

 (III rok- prawo)

 

Członek Zarządu-

Jakub Kalbarczyk

 (IV rok- prawo)

 

Członek Zarządu-

Anna Siemion

 (IV rok- prawo)

 

Członek Zarządu-

Mateusz Liszka

(IV rok - prawo)

Autor: Bartosz Romowicz
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2012, godz. 18:15 - Mateusz Liszka