GRAFIKA KOMPUTEROWA
NA POTRZEBY STRON WWW

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Opis studiów:

Studia mają za zadanie umożliwić słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki komputerowej.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Program studiów/kadra dydaktyczna:

Program studiów realizowany jest w ramach 225 godzin zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz laboratoryjnych:

 • Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika rastrowa
 • Grafika wektorowa
 • Języki HTML i CSS
 • Interaktywne strony WWW
 • Animacje internetowe
 • Grafika komputerowa na potrzeby stron WWW
 • Projektowanie stron WWW w systemie zarządzania treścią
 • Warsztaty fotograficzne
 • Przetwarzanie obrazów cyfrowych
 • Projekt końcowy

 

Zasadniczy nacisk zostanie położony na tworzenie szablonów stron WWW, obróbkę grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacje internetowe.

Ponadto studia umożliwią poznanie wybranych zagadnień dotyczących projektowania interaktywnych witryn internetowych i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie fotografii cyfrowej.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:15 - Magdalena Fara