Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

czerwiec 2011

 

6 czerwca 2011 r. - w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Postępowanie administracyjne w Kościele, zorganizowana przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, oraz Pan prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.; ks. prof dr hab. Józef Krukowski, pt. Postępowanie pojednawcze w celu zapobieżenia powstania sporu administracyjnego; ks. dr Zbigniew Jaworski, pt. Skutki rekursu hierarchicznego; ks. bp dr Artur Miziński, pt. Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Procedury administarcyjne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. Z zaproszonych na Koneferencję Gości referaty wygłosili: ks. dr Józef Marcin (Sąd Metropolitalny w Koszycach), pt. Motywy rekursu hierarchicznego do Kongregacji Kurii Rzymskiej; ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, pt. Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego.  


13-14 czerwca 2011 r. - w Gródku nad Dunajcem odbyło się V Ogólnopolskie Forum Sądowe pt.  Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, pod patronatem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego referat pt. „Querela nullitatis - monolit instytucji a dwoistość formy” wyglosiła dr hab. Marta Greszata - Telusiewicz, prof. KUL. Słowo do uczestników Forum skierował abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2011, godz. 20:50 - Sławomir Graboń