Szczegółowe informacje zostaną podane przy ogłoszeniu konkretnego konkursu, lecz już teraz zachęcamy do zapoznania się z tematami konkursów, aby dobrze i terminowo przygotować projekt.

 

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Priorytet II PO KL): Konkurs-PARP 2011

 

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego (Priorytet IV PO KL, Działanie 4.2): Konkursy-MNiSW_4.2

 

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego (Priorytet IV PO KL, INNOWACYJNY): Konkurs MNiSW_INNOW

 

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego (Priorytet IV PO KL, PONADNARODOWY): Konkurs-MNiSW_PONAD

 

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Priorytet V PO KL): Konkurs_MSWiA_5.2.1

 

W razie zainteresowania proszę o kontakt z kierownikiem Działu Koordynacji Programów Europejskich, Panem Kamilem Dębińskim:

Gmach główny KUL, pokój GG-117, w godzinach 7:15-15:15, e-mail: tiger@kul.lublin.pl, tel. wewn.: 4282

lub innym pracownikiem Działu: tel. wewn. 4166 lub 4282

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:35 - Beata Kaczan