Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza na Konferencję FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, poświęconą możliwościom pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz nawiązywania kontaktów i włączenia się w realizację projektów partnerskich z placówkami oświatowymi krajów Unii Europejskiej, zorganizowaną pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza

Konferencja odbędzie się dnia 13 września 2011 roku o godz. 9:30 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie

Z powodu ograniczonej ilości miejsc prosimy o potwierdzenie udziału  w konferencji do dnia 9.09.2011r.  na adres mailowy: bruksela@lubelskie.pl

 

Dodatkowe informacje: Konferencja

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:30 - Beata Kaczan