Tematem konkursu jest współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzeniu na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w wyżej wymieniony Temat.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony  od 10 października 2011 roku od godziny 8.15 do 5 grudnia 2011 roku do godziny 15.00.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłka kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na realizacje projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 37 720 000,00 zł.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły informacji - na stronie CRZL

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:30 - Beata Kaczan