Zmarł Ksiądz Profesor Henryk Misztal

 

 

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 roku, zmarł

Ksiądz Profesor Henryk Misztal,

od 1980 roku kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego,

kurator Katedry Prawa Kanonizacyjnego,

w latach 1983-1987 prodziekan,

a w latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL.

 

Nieoceniony Nauczyciel i Mistrz

dla wielu pokoleń studentów i absolwentów naszego Wydziału,

dobry i prawy Człowiek.

 

Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną umieszczone w późniejszym terminie.

 

 

Gratulacje

z okazji nadania tytułu profesorskiego dla Pana Profesora Waldemara Bednaruka

 

 

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał naszemu Pracownikowi,

Panu dr. hab. Waldemarowi Bednarukowi

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki prawne.

 

 

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

 

 

 

Gratulacje dla Pani Profesor Joanny Misztal-Koneckiej.

 

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość o nadaniu w dniu 28 września 2020 roku

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

pani dr hab. Joannie Misztal-Koneckiej,

Dyrektorowi Instytutu Nauk Prawnych,

Kierownikowi Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL.

 


Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z przyszłych dokonań w sferze zawodowej.

 

Kolegium Dziekańskie i Społeczność akademicka WPPKiA KUL

 

 

 

Profesura belwederska dla Prorektora ds. misji i administracji KUL

ks. dr. hab. Mirosława Sitarza


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 21 września 2020 roku

ks. dr hab. Mirosław Sitarz,

Prorektor ds. misji i administracji KUL,

 Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego WPPKiA KUL

otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału  Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Dziekan WPPKiA KUL

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

 

 

Dr Marcin Śliwa laureatem Konkursu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości


Uprzejmie informujemy, że dr Marcin Śliwa, absolwent Prawa KUL, został laureatem ogłoszonego przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych, zdobywając w dniu 30 września 2020 r. III nagrodę w dziedzinie prac doktorskich za pracę pt. „Sprawiedliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego”.

Promotorem tej pracy jest prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz,

a promotorem pomocniczym dr Damian Szeleszczuk.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Powołania na Dyrektorów Instytutów

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL


Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski powołał na kadencję 2020-2024:

 

- Panią prof. KUL dr hab. Joannę Misztal-Konecką

na Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych

 

- Ks. prof. KUL dr hab. Krzysztofa Mikołajczuka

na Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego

 

 

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet członkiem zespołu eksperckiego

w Komisji ds. Nadzoru Właścicielskiego


Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku
prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet,
Dziekan WPPKiA KUL, Kierownik Katedry Prawa Handlowego,
został powołany
na członka Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania

nowych technologii w prawie handlowym
wchodzącego w skład
Komisji do spraw Nadzoru Właścicielskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz Prorektorem KUL


Ks. prof. KUL dr hab. Mirosław Sitarz, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego       i Konstytucyjnego WPPKiA KUL z dniem 1 września 2020 roku został powołany na stanowisko Prorektora ds. misji i administracji KUL na kadencję 2020 – 2024.

 

Serdecznie gratulujemy, życząc Księdzu Profesorowi
wielu sił, wytrwałości i Bożego błogosławieństwa.

 

Społeczność Akademicka
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli


Informujemy, że na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pani Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, prof. KUL,

kierownika Katedry Negocjacji i Mediacji KUL,  na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli na trzecią kadencję.

 

Serdecznie gratulujemy 

 

 

IV edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego


W imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja przekazujemy informację o IV edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

 

Link do strony ze szczegółami konkursu:

 

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020, godz. 10:35 - Agnieszka Dębska