Opiekun praktyk studenckich pedagogicznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania (2018)

 

 

Koordynator specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

 

 

Członek Rady Programowej Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki cyfrowej (2019/2020)

 

 

Opiekun I roku studiów magisterskich na Filologii polskiej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2020, godz. 20:20 - Magdalena Marzec-Jóźwicka