członek Towarzystwa Naukowego KUL

 

egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

w roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego
w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

w latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum
w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie

 

opiekun Koła Dydaktyków Polonistów ARFA w roku akademickim 2007/2008

 

opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

koordynator Uniwersyteckich Powtórek Przed Maturą 2018 

z upoważnienia Prodziekana WNH do Spraw Studenckich 

 

od lutego 2017 roku kierownik Polonistycznego Laboratorium Dydaktycznego
z ramienia Rektora KUL

 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019, godz. 16:48 - Magdalena Marzec-Jóźwicka