członek Towarzystwa Naukowego KUL

 

egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

w roku szkolnym 2008/2009 nauczycielka języka polskiego
w Prywatnym Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

 

w latach 2009/2014 nauczycielka języka polskiego w liceum i gimnazjum
w Zespole Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie

 

opiekun praktyk studenckich dydaktycznych oraz psychologicznych na specjalizacji nauczycielskiej (filologia polska, studia II stopnia)

 

kierownik Polonistycznego Laboratorium Dydaktycznego z ramienia Rektora KUL

 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania

 

koordynator specjalizacji nauczycielskiej na WNH KUL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 18:16 - Magdalena Marzec-Jóźwicka