asystent
naukowo-dydaktyczny
    

                                                             
zajęcia na Wydziale Humanistycznym KUL

Dydaktyka szczegółowa literatury i języka polskiego (ćwiczenia)

Problem relacji nauczyciel-uczeń trudny we współczesnej edukacji polonistycznej (wykład)

Uczeń z dysfunkcjami na lekcjach języka polskiego (konwersatorium)

 

adiunkt (od 2009 r.)

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

    

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, godz. 15:59 - Aleksandra Dziak