przeg_5-6_127_ok.gifstyczeń-luty 2011

 

Szanowni Państwo,
lektura bieżącego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego” mogłaby skłonić Czytelników do wyciągnięcia błędnych wniosków dotyczących tego, w jakim procencie życie akademickie polega na organizowaniu uroczystości. Tak się bowiem składa, że ten akurat numer naszego pisma w znaczącej części poświęcony jest ważnym, choć niecodziennym jednak!, wydarzeniom, jakimi są doktoraty honoris causa. Wewnątrz numeru znajdą Państwo laudacje, obszerne sylwetki trzech Laureatów oraz ich wystąpienia.
Piszemy także o osobie, której odejście szczególnie boleśnie odczuwają pracownicy i studenci Instytutu Historii. Profesor Janusz Drob pozostanie w naszej pamięci jako człowiek życzliwy, bezpośredni, świetny naukowiec i popularyzator nauki.
Prezentujemy również to, co stanowi oś działalności Uniwersytetu: książki naukowe, sprawozdania z konferencji oraz działalność studencką – tym razem związaną ze sportem. Czy wiedzą Państwo, że nasi studenci zdobywają laury nawet …w bieganiu po schodach?

Zachęcam do lektury
Beata Górka (red. naczelny)

 

Pobierz pdf