wrzesień-grudzień 2009

 

Szanowni Państwo,
przed Państwem kolejny, o dość nietypowej – podwójnej objętości, numer naszego uczelnianego pisma. Przedstawiamy w nim między innymi materiały związane z zawsze uroczyście obchodzonymi na Uniwersytecie ceremoniami nadania tytułu doktora honoris causa. Tym razem do naszego akademickiego grona dołączyli: kardynał Paul Josef Cordes, profesor Stefan Stuligrosz oraz Prezydent Łotwy Valdis Zatlers. Zamieszczamy także obszerną relację z inauguracji roku akademickiego 2009/2010, poszerzoną jeszcze o Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu, sporządzane dorocznie na polecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Piszemy też o jeszcze jednej Osobie, bardzo dla Uczelni ważnej. Prymas Kardynał Józef Glemp, bo o nim właśnie mowa, był u nas obecny we wszystkich ważnych dla Uniwersytetu chwilach. Cieszymy się jego przyjaźnią i zainteresowaniem, stąd naturalną wydaje się decyzja Senatu, żeby statuetkę Deo et Patriae deditus z numerem 1. przyznać właśnie Księdzu Prymasowi. Wygłoszona przy tej okazji laudacja, którą zamieszczamy w numerze, pięknie ujmuje całokształt zasług naszego Laureata.
I wreszcie coś, z czym ostatnio coraz częściej przychodzi nam się mierzyć: wspomnienia o tych, którzy odeszli. Zawsze przedwcześnie. W bieżącym numerze piszemy o dwojgu naszych wspaniałych profesorach: Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej i księdzu Franciszku Mazurku. Pozostali żywi we wdzięcznej pamięci swoich uczniów i współpracowników.

Zapraszam do lektury.
Beata Górka – redaktor naczelny

 

 

Pobierz pdf