Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL


czerwiec 2011 r.

Ukazała się książka Adama Fitasa Zamiast eposu. Rzecz o Dziennikach Zofii Nałkowskiej.

 fitas_epos.jpg

 

26 maja

Serdecznie zapraszamy na drugie międzynarodowe seminarium Hermeneutyka, psychoanaliza
i badania literackie

Choroba duszy: melancholia, świadomość nieszczęśliwa, depresja

czarny_kwadrat.jpg

 2nd International Seminar
Hermeneutics, Psychoanalysis, and Literary Studies


The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression

co-organized by
the Department of Theory and Anthropology of Literature of the John Paul II Catholic University of Lublin,
and the International Institute for Hermeneutics

plakat.pdf

PROGRAM

10:00

Rector's Greeting


Andrzej Wierciński, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
The Dis-ease of the Soul: Oppression, Repression, and Depression

Coffee time

Sean McGrath, Memorial University of Newfoundland, Canada
Melancholy, Death, and the Longing for Being in Schelling's “Clara”


Ashley Cake, Syracuse University, USA
The Melancholia of Resistance: Alienation, Vocation, and the Organic Intellectual

 Discussion

 

3:00 p.m.

Edward Fiała, John Paul II Catholic University of Lublin

The Rebellious Mama's Boy in Gombrowicz's World

 Coffee time

 Ryszard Zajączkowski, John Paul II Catholic University of Lublin

The Consciousness of an Exile: the Case of Joseph Wittlin

Dariusz Skórczewski, John Paul II Catholic University of Lublin

Melancholia of the “Borderland” discourse. Why Poles need postcolonial therapy (and why Polish literary critics need postcolonial theory)

 

4 kwietnia

Ukazała się książeczka z wykładem prof. Stefana Sawickiego, wygłoszonym podczas wręczenia autorowi 19 listopada 2010 r. w Białymstoku Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego.

 

Sawicki_O_pograniczu2.jpg

23 marca

Spotkanie z Andrzejem Tadeuszem Kijowskim, autorem książki Opis obyczajów w XV–leciu międzysojuszniczym 1989-2004.

tomy.jpg

Spotkanie odbędzie się 23 marca (środa), godz. 17:00 w KUL, w gmachu Collegium Norwidianum, w sali CN-208.

Plakat.pdf

Rozprawa, którą recenzent „Rzeczpospolitej” Krzysztof Masłoń nazwał „Jedną z najciekawszych książek ostatnich lat”, to zdaniem Marcina Wolskiego traktat, w którym: „Poruszając się sprawnie po kręgach krajowych i emigracyjnych, autor opowiada o transformacji jako o procesie urządzania się ludzi przedsiębiorczych i pozbawionych skrupułów”. Bohaterami tej książki jest wiele osób ze świata polityki, mediów i kultury w Polsce. To także traktat  o emigracji:  Kolumbów, marcowej i solidarnościowej – oraz późniejszych losach przedstawicieli tych generacji w III RP lat 1989-2004.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.opis-obyczajow.pl.


Andrzej Tadeusz Kijowski – teatrolog, krytyk literacki i teatralny, poeta i publicysta TVP Info, komentator życia społeczno-politycznego i kulturalnego, bloger (kijowski.salon24.pl). Syn pisarza Andrzeja Kijowskiego. Jego książka Opis obyczajów w XV-leciu międzysojuszniczym ukazała się m.in. pod patronatem medialnym TVP i „Rzeczpospolitej”.

 

30 stycznia 2011

Ukazała się książka Ireneusza Piekarskiego Z ciemności. O twórczości Juliana Stryjkowskiego. Wrocław 2010, s. 326.

Spis treści.pdf  Summary.pdf  POSŁUCHAJ AUDYCJI O KSIĄŻCE  XIV Dni Książki Żydowskiej

Zciemnosci.jpg

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2011, godz. 12:29 - Ireneusz Piekarski