Historia

Katedra Prawa Handlowego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II została utworzona uchwałą Senatu Akademickiego z dnia 9 grudnia 1995 r. Pomimo stosunkowo krótkiego rodowodu Katedry, historia nauki prawa handlowego na Uniwersytecie sięga początków samej Uczelni. Pierwsze wykłady z prawa handlowego, a właściwie z prawa handlowego i wekslowego, na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego prowadzone były już od roku akademickiego 1921/22. Do roku akademickiego 1929/30 prowadził je prof. Jerzy Fiedorowicz, podobnie jak i seminarium z prawa handlowego i wekslowego. W roku akademickim 1929/30 wykłady z prawa handlowego nie były prowadzone. Po rocznej przerwie, w roku akademickim 1930/31, prowadzenie wykładu z prawa handlowego i wekslowego powierzono dr. Mieczysławowi Honzatce, który dojeżdżał na zajęcia z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od roku 1933/34 wykład z prawa handlowego i wekslowego oraz proseminarium objął prof. Henryk Dembiński. Prowadził on zajęcia nieprzerwanie do roku akademickiego 1938/39, a także bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945/46 i 1946/47.

 

Prawo handlowe powróciło do programu studiów KUL w 1988 roku, początkowo pod nazwą: prawo gospodarcze. Do czasu powołania Katedry Prawa Handlowego wykład kursowy z prawa handlowego prowadzili pracownicy Katedry Prawa Cywilnego, w tym m.in. dr Marek Jakubek, dr Jan Mojak, prof. dr hab. Ryszard Skubisz, prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska.

 

W 1995 roku funkcję kierownika nowo powstałej Katedry Prawa Handlowego objął prof. dr hab. Andrzej Maria Szajkowski, który sprawował tę funkcję do 2009 r. W tym okresie w Katedrze Prawa Handlowego zostały obronione trzy rozprawy doktorskie:

  1. M. Trzebiatowki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, 2000 - rozprawa przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza,
  2. A. Herbet, Rozporządzanie prawami udziałowymi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 2000 - rozprawa przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego,
  3. D. Bucior, Wypowiedzenie umowy agencyjnej, 2008 - rozprawa przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego,

zaś dwóch pracowników Katedry uzyskało stopień doktora habilitowanego:

  1. M. Trzebiatowski w 2008 r. - rozprawa habilitacyjna pt. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym,
  2. A. Herbet w 2009 r. - rozprawa habilitacyjna pt. Spółka cywilna. Konstrukcja prawna.

W październiku 2009 roku nowym kierownikiem Katedry został dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. Rok później, w listopadzie 2010 roku, stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał kolejny pracownik Katedry - Paweł Zdanikowski, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Konstrukcja prawa udziałowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego.

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Prawa Handlowego koncentrują się na problematyce spółek handlowych, spółki cywilnej, własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych, umów handlowych, w szczególności umów z zakresu prawa dystrybucji.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 12:47 - Marta Ordon