Dnia 30 września 2011r. został ogłoszony konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie.  

        

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

 

Na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu dostępna jest kwota 30 000 000 PLN.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 30 września do 2 listopada 2011 r.
(konkurs zamknięty).

 

Dokumentacja_konkursowa_nr_1_4.2_2011.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 13:20 - Beata Kaczan