Stolica Apostolska www.vatican.va

 

Konferencja Episkopatu Polski www.episkopat.pl

 

Archidiecezja Lubelska www.diecezja.lublin.pl

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Wyższych www.krasp.org.pl

 
Polska Komisja Akredytacyjna www.pka.edu.pl


Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna www.uka.amu.edu.pl

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.rgsw.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki www.ncn.gov.pl

 

Polska Akademia Nauk www.pan.pl

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

 

Nauka w Polsce - Serwis PAP www.naukapolska.pap.pl

Nauka Polska www.nauka-polska.pl

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl

 

Samorząd Miasta Lublin www.um.lublin.pl

 

Katechetyka KUL www.katechetyka.eu

 

Polski Personalizm www.polski-personalizm.pl

 

Katolicka Agencja Informacyjna www.ekai.pl

Benedyktyński Instytut Kultury www.benedyktyni.eu

 

European University Association www.eua.be

 

Federation of European Catholic Universities www.fiuc.org

 

Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights www.magna-charta.org

 

International Federation of Catholic Universities www.fiuc.org

 

Study & Fun

 

Portal TwojaParafia.pl www.twojaparafia.pl

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2015, godz. 13:43 - Liliana Kycia