zdjęcie legitymacja

 

Mgr Anna Król-Czarnecka

 

Urodziła się 02.02.1990 r. w Końskich. W 2009 r. rozpoczęła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, które ukończyła w 2014 r. uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy pt. „Układy zbiorowe pracy w prawie polskim i niemieckim”. W październiku 2015 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny pod kierunkiem dra hab. Piotra Telusiewicza.

Od stycznia 2015 r. odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
W styczniu 2015 r. podjęła również pracę na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Zna języki angielski i niemiecki.

 

Dyżur:

Szanowni Państwo,

W okresie od 1.05.2020 r. do 31.05.2020 r.  moje konsultacje odbywają się za pośrednictwem  e-mail: anna.krolczarnecka@gmail.com.

Na przesłane wiadomości będę odpowiadała bez zbędnej zwłoki. Proszę również o śledzenie ogłoszeń zamieszczonych  dla Państwa na platformie Moodle.

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020, godz. 09:44 - Zdzisław Jancewicz