Semestr zimowy 2011/2012

 

 

Materiały na zajęcia, które odbędą się:12.10.2011 r.

13.10.2011 r.:

 • S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005, s. 12-42.

19.10.2011 r.

20.10.2011 r.:

 • analiza nowej podstawy programowej [czytaj]
 • porównanie podstawy do gimnazjum i liceum [czytaj]

26.10.2011 r.

27.10.2011 r.:

3.11.2011 r.

9.11.2011 r.:

 • S. Bortnowski, Historia czy literatura? (podręcznikowy rekonesans), "Jezyk Polski w Liceum" 2002, nr 2, s. 48-57.

 • M. Pieniążek, Podręcznik jako narzędzie "czytania" ucznia, [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język, red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 43-58.

 9.11.2011 r.

10.11.2011 r.: 

 • prezentacja dot. analizy podręczników szkolnych. [prezentacja]

16.11.2011 r.

17.11.2011 r.:

 • A.Janus-Sitarz, Uczyć dla lektury, "Polonistyka" 2003, nr 10, s. 33-38;
 • R. Handke, Lektura jako samopoznanie, "Polonistyka" 1997, nr 1, s. 21-25.
 • A. Janus-Sitarz, Odzyskać czytelnika dla lektury, [w:] Tejże, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków 2009, s. 97-139.

23.11.2011 r.

24.11.2011 r.:

 • M. Rusek, Lekcje polskiego - typy i struktura [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 27-54.

Materiał powtórzeniowy:

 • B. Niemierko, Cele nauczania i cele kształcenia, [w:] Metodyka literatury, red. J.Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, t. 1, s. 44-109.

7.12.2011 r.

8.12.2011 r.:

Zajęcia odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

14.12.2011 r.:

 • Planowanie lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, cz. 1. [prezentacja]

15.12.2011 r.:

W ramach ćwiczeń z dydaktyki grupa III uczestniczy w sesji naukowej poświęconej prof. S. Ficie.

4.01.2011 r.

5.01.2011 r.:

 • S. Bortnowski, Kłopoty z klasyfikacją metod nauczania, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A.Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 55-81.

Materiał powtórzeniowy i uzupełniający:

 • K. Kruszewski, Metody nauczania, [w:] Merodyka literatury, opr. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz,  t.1, s. 110-152.

11.01.2012 r.

12.01.2012 r.:

 • Planowanie lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej cz. II.

18.01.2012 r.

19.01.2012 r.:

 • J. Kowalikowa, Hospitacje, [w:] Tejże, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006, s. 149-162.

 

 

 HOSPITACJE


II SEMESTR

 

UWAGA!

Zmiany w harmonogramie hospitacji!

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że hospitacje zaplanowane na 20 marca 2012 r. odbędą się 27 marca 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2012, godz. 20:56 - Aleksandra Dziak