Dr Anna Haładyj z Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji, dr Sowa Magdalena z Wydziału Nauk Humanistycznych oraz dr Trypuz Robert i mgr Hrycyna Orest z Wydziału Filozofii otrzymali przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 miesięczne stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej »

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011, godz. 09:36 - Liliana Kycia