1 lipca
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, społeczność KUL obchodziła Święto Patronalne. Jest ono połączone z uroczystym zakończeniem studiów.

 

po raz drugi na terenie campusu na Majdanku, odbył się piknik dla pracowników KUL i ich rodzin, kończący obchody Święta Patronalnego.

   
    1 lipca
Wydział Teologii KUL, Instytut Teologii Dogmatycznej, Katedra Pneumatologii i Eklezjologii oraz Katedra Mariologii zorganizowali sesję naukową ku czci Ojca Profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv w związku z uroczystym odnowieniem doktoratu. Zaprezentowane zostały fragmenty prac dyplomowych napisanych w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL (Duch Święty – Kościół – człowiek) oraz w Katedrze Mariologii KUL (Ku mariologii w kontekście). Odbyła się także sesja wspomnieniowa: „Promotor o Wypromowanych, Wypromowani o Promotorze”.
 
 
4 lipca
po raz trzydziesty ósmy rozpoczęły się zajęcia Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL. W tym roku języka polskiego uczyło się ponad 130 osób z całego świata. Jak zwykle najwięcej z USA, ale także z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady. Wśród nich osoby z prestiżowych amerykańskich i europejskich środowisk akademickich. W grupach nie większych niż dziesięcioosobowe uczyli się języka polskiego i poznawali polską kulturę. Każdego dnia, poza zajęciami języka polskiego, odbywał się wykład wygłaszany najpierw po angielsku, a później po polsku.
Bogaty program turystyczny i kulturalny wypełnił nieliczne wolne od nauki chwile. Wycieczki: Lublin; Sandomierz; Kraków; Warszawa; Zamość; Kozłówka – przybliżyły uczestnikom obraz Polski, regionu i miasta.
  
 
7 lipca
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu oraz Instytut Architektury Krajobrazu KUL zorganizowali wystawę pt. „Nowa Rusałka!”, połączoną z dyskusją publiczną nad społecznymi projektami zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie, które zostały wykonane w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami.
 

9 lipca

odbyła się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2010/2011 Wydziału Filozofii KUL

 
 
lipiec-sierpień
w ramach współpracy Instytutu Jana Pawła II KUL i polskiej sekcji Radia Watykańskiego powstał cykl „Wojtyłowe rozmowy”. Profesorowie naszego Uniwersytetu rozmawiali o osobistych wspomnieniach i różnych, wybranych aspektach papieskiej działalności. Mówili, m.in.: Adam Rodziński, Antoni B. Stępień, s. Zofia J. Zdybicka, Maria Braun-Gałkowska i Jerzy Gałkowski, ks. Andrzej Szostek, o. Stanisław Celestyn Napiórkowski, bp Andrzej Czaja, Stefan Sawicki, ks. Alfred Wierzbicki, o. Andrzej, Krzysztof Guzowski, Dorota Kornas Biela i Adam Biela, o. Leon Dyczewski. Cykl emitowany był w niedzielnych magazynach wieczornych. Wywiady można odsłuchać na polskiej stronie Radia Watykańskiego.