studia licencjackie

1994-1997

język polski, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

1997

 

praca dyplomowa: Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska, pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Makarskiego

 

studia magisterskie 1997-2000

filologia polska, WNH, KUL

2000

praca magisterska: Toponimia gminy Susiec, pod kierunkiem prof. dr hab. Zenona Leszczyńskiego

studia doktoranckie

2000-2006

WNH, KUL
2006 praca doktorska: Osiemnastowieczne nazwy terenowe dawnej ziemi chełmskiej, promotor – prof. dr hab. Władysław  Makarski; recenzenci: prof. dr hab. Zenon Leszczyński, prof. dr hab. Józef Kość
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2011, godz. 15:24 - Małgorzata Nowak-Barcińska