2018

 • XI Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Wola Uhruska, 15-16.06.2018 r. (referat: Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji oraz jego bliższych i dalszych konotacjach)

 

2017

 • X Transgraniczne Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Nazwy własne na pograniczach językowo-kulturowych. Problemy metodologiczne”. Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 roku (referat: Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych).

2016

 • Sympozjum naukowe pt. „Język sportu”. Poznań, 31 marca 2016 roku (referat: Język sportu w badaniach polskich językoznawców).
 • IX Sympozjum Transgraniczne pt. „Centra a peryferia w opisach językoznawczych”. Wola Uhruska, 3-4 czerwca 2016 roku (referat: Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ziemia Lubycka. Język, historia, kultura”. Lubycza Królewska, 10-11 czerwca 2016 roku (referat: O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska).

 

2015

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Łuck, 18-20 lutego 2015 roku (referat: Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach greckokatolickich południowo-wschodniej Polski).

 • ХХІII Міжнаpодний славістичний колоквіум присвячений пам’яті слов’янcьких проcвітників святих Кирила і Мефодія, Львів, 21-22 травня 2015 р. (referat: Українські мовні риси в мікротопонімії польського боку польсько-українського пограниччя).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Słowiańskie pogranicza jako przedmiot badań językoznawczych i onomastycznych”. Włodawa-Wola Uhruska, 19-20 czerwca 2015 roku (referat: Badania onomastyczne pogranicza polsko-ukraińskiego w środowisku lubelskich językoznawców).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe”. Wisznice, 21-23 czerwca 2015 roku (referat: Mikrotoponimia na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Onomastyka medialna”. Olsztyn, 22-23 października 2015 roku (referat: Przezwiska i pseudonimy sportowców).
 • IX Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza pt. „Polszczyzna regionalna”. Ostrołęka-Lelis, 20-21 listopada 2015 roku (referat: Język i kultura regionu w świetle nazewnictwa geograficznego południowo-wschodniej Polski).

 

2014

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.„Cmentarze po obu stronach Bugu”, Włodawa, 11 kwietnia 2014 roku (referat: Język i struktura inskrypcji nagrobnych cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach VII Sympozjum Polsko-Ukraińskiego pt. „Perspektywy organizacji dni dobrosąsiedztwa w kontekście nowej sytuacji politycznej na Ukrainie”, Wola Uhruska, 30 maja 2014 roku (referat: Z toponimii dawnej ziemi chełmskiej)
 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Nie tylko Wołyń. Polacy i Ukraińcy w pierwszej połowie 1944 roku”, Bełżec, 13 czerwca 2014 roku (referat: Polskie i ukraińskie miejsca pamięci na terenie gminy Lubycza Królewska)
 • X Polsko-Ukraińska Konferencja pt. "Dialog dwóch kultur." Krzemieniec, 6 września 2014 roku (referat: Greckokatolickie nekropolie po lewej stronie Bugu).
 • XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, Gniezno, 21 września 2014 roku (referat: Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w świetle ojkonimii i mikrotoponimii regionu)

 

2013

 • ХХІI Міжнаpодний славістичний колоквіум присвячений пам’яті слов’янcьких проcвітників святих Кирила і Мефодія, Львів, 16-17 травня 2013 р. (referat: Історична топонімія Белзької землі: джерела, стан та перспективи вивчення).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach VI Sympozjum Polsko-Ukraińskiego pt. „Przejścia graniczne na wschodniej granicy powiatu włodawskiego”. Wola Uhruska, 23 maja 2013 r. (referat: Etymologia ludowa i naukowa w nazwach miejscowych pogranicza).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cmentarze po obu stronach Bugu”. Włodawa, 19 listopada 2013 r. (referat: Cmentarze Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza).
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Roztocze: pogranicze – ludzie – wielokulturowość”. Tomaszów Lubelski, 22 listopada 2013 r. (referat: Zróżnicowanie językowe nazw geograficznych Roztocza Wschodniego).
 • Konferencja naukowa pt. „Gmina Łaszczów na styku kultur, religii i tradycji”. Łaszczów, 16 grudnia 2013 r. (referat: Nazwy geograficzne gminy Łaszczów).

 

2012

 • II Konferencja Naukowa z cyklu Warszawskie Dni Medialne pt. „Sport w mediach”. Warszawa, 9-10.05.2012 roku (referat: Turku, kończ ten mecz!”. O języku sprawozdawców sportowych raz jeszcze).

 • Konferencja naukowa pt. „Język i sport”. Lublin, 28.05.2012 roku (referat: Język sportu – problematyka badawcza).

 • V Sympozjum Polsko-Ukraińskie pt. „Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim”. Wola Uhruska, 1-2.06.2012 roku (referat: Mikrotoponimia historyczna Woli Uhruskiej i okolic).

 • Konferencja naukowa pt. „Pisarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje”. Lublin, 4-5.06.2012 roku (referat: Tropy literackie w języku komentatorów sportowych).

 • Pacyfikacja trzech narodów. Sesja naukowa zorganizowana w 70. rocznicę pacyfikacji Lubyczy Królewskiej, Kniaziów, Szalenika i Żyłki. Lubycza Królewska, 2.10.2012 roku (referat w języku polskim i angielskim: The town – Lubycza Krolewska. History and memory (Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć).

 • XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna pt. „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, Łódź, 27-29.10.2012 roku (referat: O Roztoczu i nazwach pokrewnych).

 

2011

 • Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie, Zamość, 05-07.04.2011 (referat: Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka)

 

2010

 • Roztocze i jego mieszkańcy – historia i kultura, Tomaszów Lubelski – Lubaczów, 18-19.06. 2010.

 

2009

 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko, 16-17.11.2009.
 • Ósme Spotkania Lubelskich Językoznawców. Lublin – Zamość 7-8.05.2009.
 • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Biała Podlaska, 23-24.04.2009.

 

2008

 • Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w KUL-u. Nasi Mistrzowie, Lublin, 5-6.11.2008.
 • Rejestr emocjonalny języka, Chlewiska koło Siedlec, 29-30.05.2008.
 • Świat ukryty w znaczeniu, Warszawa, 12-14.05.2008.

 

2006

 • Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 5-6-12.2006.
 • Dni dialogu... religii, kultur, narodów. Tomaszów Lubelski – Bełżec – Lubycza Królewska 16.01.-25.01.2006.

 

2005

 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 25-27.04.2005.

 

2004

 • Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Roskosz koło Białej Podlaskiej, 17-18.05.2004.

 

2002

 • Czwarte Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin – Zamość, 20-22.11.2002.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2019, godz. 20:40 - Małgorzata Nowak-Barcińska