dr hab. Zbigniew Sawiński

 

Instytut Badań Edukacyjnych

Intsytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

 

Adres: Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel.: 22 24 17 101

e-mail: z.sawinski@ibe.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2013, godz. 15:35 - Aleksandra Dziak